Τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Ζακύνθου 2017-2018», π/υ 200.000 ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η χρηματοδότηση γίνεται από τις πιστώσεις του έργου «Συντηρήσεις- Αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΙΝ περιόδου 2017-2018» με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000 της ΣΑΕΠ 522, ΠΕ Ζακύνθου.

Η σύμβαση υπεγράφη με την E.E. «Κωνσταντίνος Γκεσούλης του Βασιλείου», μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 59%, ήτοι 82.000,01 ευρώ με ΦΠΑ.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 120 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.