Την κατανομή 28 θέσεων για την πρόσληψη Καθηγητών/μελών ΔΕΠ στις Ιατρικές Σχολές και στα Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 8
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 5
  • Πανεπιστήμιο Πατρών: 3
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 3
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 3
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 3
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 3

Δείτε την απόφαση.