Το Ιόνιο Ωδείο και η Τάξη Κρουστών του καθηγητή Μάριου Μουζακιτη προκηρύσσει ακρόαση για δύο (2) υποτροφίες νέων σπουδαστών για το σχολικό έτος 2019-2020.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι μουσικοί έως 16 ετών οποιουδήποτε επιπέδου. Η ακρόαση θα διεξαχθεί στο Ιόνιο Ωδείο σε μέρα και ώρα που θα ορισθεί σύντομα. Οι μουσικοί θα εξετασθούν σε ένα ή δύο όργανα δικής τους επιλογής.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 14/09/2019. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία στο 2661046363 καθημερινά 14:30-20:30.