Συζητήθηκε σήμερα στην Βουλή η ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Κέρκυρας, Δημήτρη Μπιάγκη για την «οικονομική στήριξη των Φιλαρμονικών Μουσικών Σχολών της Κέρκυρας».

Στην Επίκαιρη Ερώτησή του, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής τονίζει ότι: «Οι 18 Φιλαρμονικές που υπάρχουν σήμερα στην Κέρκυρα είναι ουσιαστικά μουσικά σχολεία που παρέχουν δωρεάν μουσική εκπαίδευση στους νέους και στις νέες του νησιού. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία σ’ ένα νησί 110.000 κατοίκων να υπάρχουν ενεργοί 3.000 – 4.000 μουσικοί, είτε ζουν στο νησί, είτε εκτός αυτού».

Επιπροσθέτως, ο κ. Μπιάγκης υπογράμμισε ότι το έργο των Φιλαρμονικών είναι αυτοχρηματοδοτούμενο,  βασιζόμενο στις τακτικές εισφορές των μελών, στις χορηγίες και στις δωρεές. Για τους παραπάνω λόγους, ζήτησε από την Υπουργό να τον ενημερώσει εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει τις εν λόγω φιλαρμονικές είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου είτε από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αναγνωρίζοντας το μέγεθος, την ποιότητα του πολιτιστικού αποθέματος της Κέρκυρας και την ιδιαίτερη αξία και συμβολή των Φιλαρμονικών Σχολών στην ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης δήλωσε ότι προγραμματίζει συνάντηση στην Κέρκυρα με τις Διοικήσεις όλων των Φιλαρμονικών Σχολών τέλος Οκτωβρίου προκειμένου να συγκροτηθεί σχετικός φάκελος και να εγγραφούν η αξία και η παράδοση των Φιλαρμονικών Σχολών στο «Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής παράδοσης». Με αυτόν τον τρόπο, οι Φιλαρμονικές Σχολές αποκτούν πιστοποίηση και κατοχυρώνουν με σαφή και διεθνώς αποδεκτό τρόπο την παράδοση και το έργο ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επιβεβλημένη οικονομική στήριξη από το δημόσιο.

Επιπλέον, ως προς την χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα οι Φιλαρμονικές μπορούν να συμμετέχουν στην πρόσκληση «ΙΟΝ 81» Δράσεις  για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, ανάλογα με την Νομική τους μορφή, το Υπουργείο Πολιτισμού θα μπορούσε να βοηθήσει τις Φιλαρμονικές, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ που αφορά τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  Τέλος, καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων προκειμένου να μπορέσουν να διεκδικήσουν οποιαδήποτε μορφής επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Στην δευτερολογία του, ο κ. Μπιάγκης επεσήμανε τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα των Φιλαρμονικών, υποστηρίζοντας τον σεβασμό και την υποδειγματική συμπεριφορά των μαθητών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «οι Φιλαρμονικές Σχολές είναι τρόπος ζωής, σχολεία παραγωγής πολιτισμού και αξιών» και ζήτησε από την αρμόδια Υπουργό να του απαντήσει εάν προτίθεται επίσης να καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών και να εκδώσουν από κοινού Υπουργική Απόφαση που θα εξαιρεί τις Φιλαρμονικές από φόρους και ειδικά τέλη.

Η Υπουργός απάντησε ότι είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου να στηρίξει το έργο των Φιλαρμονικών και των παιδιών αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτικής τους δράση γι’ αυτό και τέλος Οκτωβρίου προγραμματίζει ταξίδι στην Κέρκυρα προκειμένου να εξεταστεί σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνδράμει το Υπουργείο Πολιτισμού στην προσπάθεια αυτή.