Ανακοινώθηκε και επίσημα η Υποψηφιότητα του Νίκου Γκούση για τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας με το όνομα ”Δημοκρατική Συνεργασία για το Νότο”. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει την Κυριακή στις 11:00 στα Βραγανιώτικα στο «Αρχοντικό». 

Μάλιστα δόθηκε στην δημοσιότητα η ιδρυτική διακήρυξη. Σύμφωνα με αυτή: «Η ίδρυση του Δήμου Νότιας Κέρκυρας έδωσε τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο επίμονης διεκδίκησης, αλλά και αμφίβολης έκβασης, εκπλήρωνοντας ένα σχεδόν καθολικό αίτημα των κατοίκων.
Το πρώτο βήμα έγινε. Είναι πλέον δική μας υπόθεση να συμβάλουμε και θεσμικά στην παραγωγική ανάπτυξη της περιοχής μας με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ανεκμετάλλευτων πλουτοπαραγωγικών πηγών της.

-Παρελθόν – ευθύνες:
Επιχειρώντας μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν αβίαστα προκύπτει, ότι η δεκαετία του ενιαίου δήμου αποτελεί τη πλέον παρακμιακή εποχή για τη Νότια Κέρκυρα, αφού σε αυτή τη περίοδο δεν εκτελέστηκε κανένα έργο υποδομής ή έστω κάποιας ανάπλασης. Σ’αυτά τα χρόνια ο νότος αποκλείστηκε από κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά και παραμελήθηκε πλήρως ακόμα και στα απλά θέματα της καθημερινότητας. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ως μοναδική θετική προοπτική το έργο της ύδρευσης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα με το αντίστοιχο της πόλης, το οποίο είναι κυβερνητική επιλογή και μάλιστα το αναλάβει εξ ολοκλήρου το αρμόδιο υπουργείο με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2022. Επομένως έως τώρα ήταν ολοφάνερη και κλιμακούμενη η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και η απογοήτευση τους για τα κοινά. Ευθύνες για τα δέκα χρόνια οπισθοδρόμισης υπάρχουν σε πολλά επίπεδα και σαφώς πρέπει να καταλογιστούν. Διαχειριστικά οι ευθύνες κατανέμονται αναλογικά σε όσα φυσικά πρόσωπα συμμετείχαν στην εκτελεστική εξουσία. Πολιτικά μοιράζονται στα κόμματα που μετά τον αρχικό ‘αιφνιδιασμό’ από τη δημιουργία του ενιαίου δήμου, αργά-αργά βολεύτηκαν … και σιώπησαν…. και τέλος, όταν πρόσφατα φτάσαμε στο ‘δια ταύτα’ -μετά από τη δεκάχρονη αποτυχία- οι
απόλυτες ευθύνες χρεώνονται αποκλειστικά σε όσα κόμματα,παρατάξεις, αλλά και φυσικά πρόσωπα στήριξαν μέχρι τέλους, σθεναρά και σκόπιμα τη διατήρηση του ενιαίου δήμου.

-Παρόν πολιτικό περιβάλλον στο Νότο: Ζητούμενο επιστρέφοντας στο παρόν και στο νεοσύστατο Δήμο, κατ’αρχάς φαίνεται διάχυτο το αυθόρμητο κλίμα αισιοδοξίας που δημιούργησε η απελευθέρωση μιας –έως τώρα- ανομολόγητης προσδοκίας για ένα καλύτερο αύριο. Όμως είναι χρήσιμες και οι δεύτερες σκέψεις με τις προσγειωμένες εκτιμήσεις για τις πραγματικές δυσκολίες που θα προκύψουν, τόσο κατά το στήσιμο και την έναρξη λειτουργίας του νέου Δήμου, όσο και λόγω των πιέσεων από τα πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα. Αυτές οι ιδιαιτερότητες αναδεικνύουν ως ζητούμενο μια καλοσχεδιασμένη και ευρύτατα συλλογική προσπάθεια, βασισμένη σε ισότιμες κοινωνικές συνεργασίες και πολιτικές συναινέσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολιτικό-αυτοδιοικητικό περιβάλλον πρόσφορο για τη σωστή οργάνωση και αποδοτική λειτουργία της νέας Δημοτικής μηχανής.

-Παράταξη – ιδεολογικό στίγμα – πολιτική ανεξαρτησία:
Προς αυτή την κατεύθυνση θέτουμε ως στόχο μια Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη με δημοκρατική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα, που θα επιδιώκει σχέσεις εμπιστοσύνης με το συνδημότη τηρώντας τις αρχές της διαβούλευσης, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Μια παράταξη μόνιμα ‘ανοιχτή’, η οποία θα αντιμετωπίζει με ευαισθησία τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας και παιδείας. 
Τέλος θα διατηρεί σταθερό προσανατολισμό προς το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των δημοτικών πραγμάτων.
Αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά για το προσδιορισμό της πολιτικής μας ανεξαρτησίας. 
Εδώ ακολουθούμε την πολιτική σταθερά, ότι η αυτοδιοίκηση, ως ο αμεσότερος θεσμός πρωτογενούς δημοκρατίας με διακριτή πολιτική λειτουργία και συγκεκριμένες αρμοδιότητες, κατ’εξοχήν προσφέρεται για συνεργασίες δημοκρατικών πολιτών που έχουν ξεπεράσει τις κομματικές σκοπιμότητες και αγκυλώσεις. Εξάλλου και η εμπειρία μας έχει διδάξει, ότι ο κομματικός εναγκαλισμός και η κηδεμονία στην αυτοδιοίκηση, είτε με τη μορφή χρίσματος είτε με τη μορφή στήριξης, την έχει βλάψει. Επομένως η πολιτική ανεξαρτησία στην Αυτοδιοίκηση για εμάς είναι θέμα ουσίας και όχι για το θεαθήναι.

-Υφιστάμενη κατάσταση: 
Περνώντας στα πρακτικά θέματα που αφορούν τη Νότια Κέρκυρα, αναμφισβήτητα διαπιστώνουμε τη δυσμενή υφιστάμενη κατάσταση. Σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, προβληματικές ή και ελλειματικές οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε καθημερινότητα, υγεία,παιδεία και άλλους τομείς, ενώ και στην οικονομία υπήρξε υστέρηση με την έννοια ότι δεν προχώρησε ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός των παραγωγικών εργαλείων, που μπορούσε και όφειλε να είχε γίνει με την αξιοποίηση κατάλληλων προγραμμάτατων που διαχειρίζονται τα θεσμικά όργανα τόσο της πολιτείας όσο και της αυτοδιοίκησης.

-Συγκριτικά πλεονεκτήματα:
Στον αντίποδα ευτυχώς υπάρχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, αφού : αποτελεί μια ομοιογενή ανθρωπογεωγραφική ενότητα με κοινά οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αλλά και ευνοϊκή επικοινωνία με κοντινές διαδρομές και μάλιστα χωρίς κυκλοφοριακές καθυστερήσεις. Προσφέρει αξιόλογες δυνατότητες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στην αλιεία. παρέχει ευνοϊκές συνθήκες για την αναβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος και παρθένο χώρο για τη περαιτέρω και πολύπλευρη ανάπτυξη του. Μπορεί να αποκτήσει προνομιακή επικοινωνία και εμπορικότητα με την απέναντι στεριά αν αξιοποιηθεί και αναβαθμισθεί το λιμάνι της Λευκίμμης.

-Το όραμα – άμεσο σχέδιο – προτεραιότητες: Αυτά είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία που οριοθετούν ένα όραμα για τη Νότια Κέρκυρα και ένα μακρόπνοο αναπτυξιακό σχέδιο με στόχο τη σταδιακή και καταμερισμένη αύξηση του παραγόμενου πλούτου, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αλλά και το ζωντάνεμα των οικισμών με την συνακόλουθη αύξηση του πληθυσμού τους. Όμως σε πρώτο χρόνο για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καθημερινότητας, απαιτείται ένα σχέδιο εφικτό, λιτό, ευέλικτο και
κυρίως δημοκρατικό με την καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών του κάθε οικισμού. Παράλληλα θα ετοιμαστεί κι ένας μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για τη διεκδίκηση των έργων υποδομής που λείπουν από τη Νότια Κέρκυρα, αλλά και θα επιδιωχτεί μια ισότιμη συνεργασία με τους άλλους Δήμους της Κέρκυρας για την διαχείριση κοινών υποθέσεων όπως είναι η ύδρευση και το θέμα των απορριμμάτων, στο οποίο οι απερχόμενες Δημοτική και Περιφερειακή αρχή απέτυχαν καταστροφικά. 
Πάνω σε αυτούς τους άξονες και προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί ο σχεδιασμός μας, απευθύνουμε πρόσκληση σε κάθε δημοκράτη συνδημότη για συμμετοχή και ενίσχυση της κοινής προσπάθειας. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή».