Ο Περιφερειάρχης Ιονίων νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος υπέγραψε την σύμβαση για το έργο: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ» προϋπολογισμού 258.500 ευρώ.

Το έργο αυτο θα εκτελεσθεί σε διάστημα 30 μηνών, η σύμβαση έχει ύψος 170.609,53 ευρώ χρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).