Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην Π.Ε. Κέρκυρας εδώ.