Σε δυο συνεδριάσεις καλεί το Σώμα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, ενώ η επόμενη στις 3 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα επίσης στις 19:00.

Την Παρασκευή το Σώμα καλείται να αποφασίσει για τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020.

Τα θέματα της επόμενης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις
 2. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών που καθορίστηκαν με την πολεοδομική μελέτη του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας» στην περιοχή «Ερημίτης» της Δ.Ε. Κασσωπαίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (εισηγητές: κ. Ανδρέας Σαούλος και κ. Χρήστος Κορμαρής)
 3. Επένδυση «Ερημίτη» (εισηγητές: κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς και κ. Σωκράτης Τρύφωνας)
 4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Οικονομικά στοιχεία (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 5. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 6. Έγκριση εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών και επιβολής της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας, στις Κοινότητες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το έτος 2020 (εισηγητής : κ. Βασίλειος Σαλβάνος – Γεωπόνος)
 7. Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (ενός χειριστού και δυο εργατών) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 8. Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2019 – Γ’ Δόση (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 9. Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2019 – Δ’ Δόση (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 10. Κατανομή κάλυψης δαπανών θέρμανσης σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 11. Προαγωγή 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αχαράβης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
 12. Ορισμός εκπροσώπου με τον/την αντικαταστάτη/τριά του ως μέλος στην Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρ. 20 (Φ.Ε.Κ. 1929/Β/2018) όπως ισχύει για το έτος 2020 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2020 (εισηγητής: κ. Σταμάτιος Πουλιάσης)
 14. Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 15. Ορισμός ενός/μιας Δημοτικού Συμβούλου με τον/την  αναπληρωτή/τριά του, ως εκπρόσωπο για τη συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το με αριθμό 2131.16/282/2020 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 16. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων για καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις λόγω χιλιομετρικής απόστασης – Συμπληρωματική απόφαση (Εισηγητής: κ. Σταμάτης Πουλιάσης)
 17. Αρτιότητες οικοπέδων (Εισηγητής: κ. Σταμάτης Πουλιάσης)
 18. Ορισμός δυο εκπροσώπων στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 19. Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στους Βελονάδες (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)