Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων παρουσίασε στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος.

Το ύψος του φετινού Τεχνικού Προγράμματος έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 2 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται επί τις τακτικές επιχορηγήσεις (ΣΑΤΑ) από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον ΦιλόΔημο. Μεταξύ αυτών αξίζει να σημειωθεί η πρόβλεψη πίστωσης για τη μελέτη ανακαίνισης του ΕΠΑΛ Κέρκυρας. Ο αντιδήμαρχος χαρακτηρίζει το παρόν τεχνικό πρόγραμμα ως μεταβατικό στο δρόμο προς την κανονικότητα, αφού περιέχει κάποιες λίγες υποχρεώσεις του παλαιού ενιαίου δήμου. Ενώ, η νέα δημοτική αρχή αναμένεται να αποτυπώσει το δικό της στίγμα στο αμέσως επόμενο τεχνικό πρόγραμμα, που θα διαμορφωθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Ο προϋπολογισμός του Τ.Π.

Η Εισήγηση – Πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψη τα έσοδα από:

α) το καθαρό ποσό της επιχορήγησης των «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)», ύψους 860.220,36€ για το 2020 & 1.014.087,54€ από προηγούμενα οικονομικά έτη

β) την εξειδικευμένη πίστωση, που αφορά σε έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων (χρηματοδότηση που εμπεριέχεται στο χρηματικό υπόλοιπο)

ύψους 257.569,12€ (συνολικά για Α΄ & Β΄ βάθμια εκπαίδευση), καθώς και

γ) τις πιστώσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ (Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας) βάσει αποφάσεων ένταξης, συνολικού ύψους 17.824.825,00€, από τα οποία εντός του 2020 προβλέπεται να απορροφηθούν  8.992.129,50€.

Από τα παραπάνω ποσά σε ό, τι αφορά τα σχολεία ο προϋπολογισμός αναφέρεται στις πιστώσεις του έτους 2019, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι πιστώσεις του έτους 2020, που θα είναι περίπου 150 χιλ €. Επίσης από τα προβλεπόμενα έργα, που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ (ΠΔΕ & ΦιλοΔημος) ποσόν ύψους 3.331.800 € αφορούν έργα του Ενιαίου Δήμου, που αφορούν δημοτικές ενότητες, είτε του δήμου Νότιας Κέρκυρας, είτε της Βόρειας Κέρκυρας.

Τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος

ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης):

 • Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 400.000€
 • Έλεγχος και επισκευή ή αντικατάσταση ιστών δημοτικού φωτισμού (πλατειών, παιδικών χαρών) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 130.000€
 • Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, 410.000€
 • Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & υπαίθριων χώρων Δ.Ε Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 150.000€
 • Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & υπαίθριων χώρων Διαποντίων Νήσων 40.000€
 • Εφαρμογή μέσων και μέτρων πυρασφάλειας στο Δημοτικό Θέατρο 200.000 €
 • Δημοτική οδοποιία Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. (χρημ/ση ΣΑΤΑ) 200.000€
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων φθορών οδικού δικτύου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 250.000€
 • Αποκατάσταση τμήματος τοιχείου περίφραξης και διαμόρφωση νέας εισόδου οχημάτων και πεζών στο κτήμα Βασιλάκη 40.000,00€
 • Διαμόρφωση πεζοδρομίων για κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια (χρημ/ση ΣΑΤΑ) Συνολ. Π/Υ 80.000.000€

Από το ΠΔΕ

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικών δικτύων:

 • ΔΕ Κερκυραίων-Φαιάκων: 2.325.000€
 • ΔΕ  Αχιλλείων-Παλαιοκαστριτών-Παρελίων 850.000€
 • ΔΕ Διαποντίων 150.000€

Αντιπλημμυρικά έργα:

 • ΔΕ Κερκυραίων 1.130.000€
 • ΔΕ Αχιλλείων-Παλαιοκαστριτών- Παρελίων 133.000€
 • Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κέρκυρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»214.550€

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

 • Έργα βελτίωσης γηπέδων στις ΔΕ Κερκυραίων & Φαιάκων 324.900€
 • Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Συνεργείου 150.000€
 • Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών και υλοποίηση τεχνικών έργων 232.875,53€

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Τ.Π περιλαμβάνεται πίστωση ύψους 334.800 € για βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων, Κορισσίων.

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 • Για την Α/βάθμια Εκπαίδευση 100.283,74€
 • Για τη Β/βάθμια Εκπαίδευση 157.285,38€