Συνεδριάζει το Σάββατο η Εκτελεστική Επιτροπή και το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας στο Μαράσλειο Μέγαρο.

Στις 11:00 η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου θα αποφασίσει για τα εξής θέματα:

1) έγκριση τεχνικού προγράμματος
2) εισήγηση τευχών δημοπράτησης για το διαγωνισμό μεταφοράς των Α.Σ.Α. των τριών δήμων της Κέρκυρας στην Κοζάνη για την επεξεργασία από την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.
3) έγκριση πρώτου πρακτικού  της επιτροπής του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων Συνδέσμου»
Αμέσως μετά  θα ληφθεί απόφαση επί της κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού Οικ. Έτους  2020.

Σε συνεδρίαση του Δ.Σ που θα ακολουθήσει (ώρα 12:00) θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟ.Σ.ΔΑ. Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
2. Ανακοινώσεις