Ύστερα από παραίτηση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Ένωσης, Ματθαίος Γιαννούλης, λόγω ανάληψης καθηκόντων ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, την 19-08-2019 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιου και ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε το παρακάτω νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ιονίων Νήσων:

  • Πρόεδρος: Α/Α Κατωπόδης Επαμεινώνδας
  • Α΄ Αντιπρόεδρος: Υ/Α Σκλαβουνάκος Νικόλαος
  • Β΄ Αντιπρόεδρος: Α/Β Θανάσης Ευστάθιος
  • Γενικός Γραμματέας: Α/Α Κούρκουλος Γεώργιος
  • Ταμίας: Α/Β Χυτήρη Μαρία
  • Οργανωτικός Γραμματέας: Υ/Α Ριγανάς Σπυρίδων
  • Μέλη: Α/Δ Γιαννούλης Ματθαίος, Α/Υ Μπουσιας Γεώργιος, Α/Β Σιατης Σωτήριος