Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 19η  Ιανουαρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Χορωδίας Κέρκυρας συγκροτείται ως εξής:

1 . Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός, Πρόεδρος

2 . Σπυρίδων  Μέξας, Αντιπρόεδρος

3 . Γεώργιος Γλυκιώτης, Γενικός Γραμματέας

4 . Γεώργιος Γουναρόπουλος, Ταμίας

5 . Αλέξανδρος Σκούρας, Έφορος

6 . Σταμάτιος Σκορδίλης, Αναπληρωτής Έφορος

7 . Σταύρος  Ιασιμόπουλος, Αναπληρωτής Ταμίας