Πάνω από δέκα ώρες στο τιµόνι περνά η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών ταξί στην Ελλάδα προκειµένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην, ενώ τα περισσότερα οχήµατα είναι αρκετά «γηρασµένα» έχοντας διανύσει εκατοµµύρια χιλιόµετρα σε αρκετές περιπτώσεις.

Στα συµπεράσµατα αυτά κατέληξε έρευνα του ΕΜΠ, η οποία παρουσιάστηκε από τον γενικό διευθυντή Ελλάδας της BEAT, Βασίλη Ντάνιο, στο 3ο Συνέδριο Υποδοµών και Μεταφορών. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, το 93% δουλεύει τουλάχιστον 10 ώρες την ηµέρα, ενώ πάνω από το 65% εργάζεται πλέον των δώδεκα ωρών. Επίσης το 96% των οδηγών ταξί δουλεύει έξι ηµέρες την εβδοµάδα, ενώ το 60% δεν αναπαύεται καµία µέρα δουλεύοντας επταήµερο.

Κι αυτό τη στιγµή που η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, όπως σηµειώνουν οι ερευνητές, δεν επιτρέπει εργασία άνω των 45 ωρών εβδοµαδιαίως, την ώρα που στην Ελλάδα αρκετοί ξεπερνούν ακόµα και τις 90!

Ο στόλος

Σε επίπεδο στόλου στα ταξί, µόλις το 10% των οχηµάτων είναι κάτω των 3 ετών, χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ένα µέσο επαγγελµατικό όχηµα αυτή της κατηγορίας διανύει περί τα 300.000 χιλιόµετρα. Επιπλέον το 70% των ταξί είναι άνω των 6 ετών και το 33% άνω των 10 ετών µε εκατοµµύρια χιλιόµετρα στο ιστορικό του και µη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι λιγότεροι από έναν στους τρεις οδηγούς ταξί εκτιµούν πως η ηλικία ενός οχήµατος δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 7 χρόνια, ενώ το 34% θεωρεί ότι θα µπορούσε να είναι τουλάχιστον 11 ετών και άνω. Σε ό,τι αφορά την BEAT, η οποία δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Μεξικό, Κολοµβία, Περού και Χιλή) απασχολώντας πάνω από 600 άτοµα και συνεργαζόµενη µε 300.000 οδηγούς, η πλειονότητα των πελατών της είναι 20-39 ετών, µε το 55% εξ αυτών να είναι άνδρες.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το βήµα του Συνεδρίου, περισσότεροι από τους µισούς χρήστες ταξί θα το χρησιµοποιούσαν πολύ περισσότερο εάν δεν υπήρχε η διπλή ταρίφα.

Πηγή: https://www.ethnos.gr