Με την «Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2018-1019» τιμήθηκε το 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας μετά από μια διαδικασία αίτησης που προηγήθηκε δυο φάσεων. Το σχολείο συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα 1211 σχολεία (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη) που αποκτά το συγκεκριμένο βραβείο.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει και επιβραβεύει τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο μεμονωμένων μελών eTwinning, αλλά και ομάδων εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών από το ίδιο το σχολείο.

Συγκεκριμένα αναγνωρίσθηκε η προσφορά της κοινότητας του σχολείου σε πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας, συμμετοχής σε καινοτόμες και δημιουργικές, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διαδικασίες συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης του προσωπικού της σχολικής μονάδας, καθώς και η συνεισφορά του σε συνεργατικές μαθησιακές πρακτικές.

Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης που προσφέρει μια ψηφιακή πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λ.π. που εργάζονται σε σχολεία των συμμετεχόντων Eυρωπαϊκών χωρών, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης.

Το σχολείο συγχαίρει την εκπαιδευτικό υπεύθυνη υλοποίησης του έργου κ. Καββαδία Αθανασία, πρέσβειρα της δράσης eTwinning στην Κέρκυρα και Λευκάδα, για τη συμβολή της στην Ευρωπαϊκή αυτή διάκριση όπως και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για τη συμμετοχή τους σε έργα eTwinning.