Από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Κέρκυρας το 2016 εξέδωσε ένα ημιτελή «Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας» ο οποίος ρυθμίζει μόνο δύο θέματα,
(α)-την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων και
(β)-την αισθητική αναβάθμιση των κτιριακών μετώπων,
αγνοώντας τα πλέον ουσιώδη θέματα που θα πρέπει να διευθετεί ένας κανονισμός αστικής λειτουργίας, δηλαδή:
(γ)-το κυκλοφοριακό και τις θέσεις στάθμευσης των χρηστών του μνημείου και δη των μονίμων κατοίκων,
(δ)-τη λήψη και θεσμοθέτηση μέτρων και ελεγκτικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής όλων των χρηστών του μνημείου και ιδιαίτερα των μονίμων κατοίκων, αυτών δηλαδή που έχουν κρατήσει τη πόλη ζωντανή και λειτουργική αιώνες τώρα.

Η σημερινή πρόσκληση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για αποστολή προτάσεων είναι θετική, ακόμα και αν δεν αφορά την δημιουργία ενός νέου κανονισμού ή έστω τη συμπλήρωση του με τα άλλα δύο πρωταρχικής σημασίας θέματα. Ο Σύλλογος απέστειλε πρότασημε αναγκαίες τροποποιήσεις με σκοπό να υπενθυμίσειότι «Εδώ μένει κόσμος».

Η πρόταση αναλυτικά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
https://www.facebook.com/syllogosmonimonkatoikonpalaiaspoliskerkyras/

Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι για να λειτουργήσει η πόλη χρειάζεται κανονισμό. Έναν πλήρη κανονισμό όμως, που να καθορίζει όρους και τρόπους λειτουργίας και διατήρησης όλων των στοιχείων της παλαιάς πόλης και δη των κατοίκων της και να ρυθμίζει πράξεις και συμπεριφορές που δημιουργούν προβλήματα. Ένα κανονισμό που θα αναδείξει τις ομορφιές για τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται την πόλη. Ένα κανονισμό που θα κάνει την ζωή των κατοίκων καλύτερη».