Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η διατήρηση αρχιτεκτονικών καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα».

Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ανεμομύλου Παντελής Κοντός, ο οποίος, σημειώνουμε, από την πρώτη στιγμή είχε ασχοληθεί με το θέμα κάνοντας μάλιστα και Γενική Συνέλευση.