Μια πρωτότυπη ιδέα υλοποίησαν οι μαθητές του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Σκριπερού, όπου τοποθέτησαν… γνώσεις στο “μέτωπο” των σκαλοπατιών εσωτερικής σκάλας!

Συγχαρητήρια στα παιδιά!