Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη, στις 23 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω 3 θεμάτων:

1. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις

2. Ενημέρωση για την κατανομή ποσού από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

3. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

Παρακαλούνται και για τα δύο θέματα οι παρατάξεις αν έχουν διαφορετική εισήγηση να την καταθέσουν.