Με σκοπό να εκλέξει μέλη στα Αδελφάτα “Ορφανοτροφείο” και “Γηροκομείο” συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας, την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 11:00.

Η πρόσκληση είναι η εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), καθώς επίσης  και των άρθρων 1-3 του Ν. 5910/1933 περί τροποποίησης του Ν. 3687/1929 «περί διοίκησης των εν τω Δήμω Κερκυραίων Αγαθοεργών Ιδρυμάτων ,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, την 1η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα  11.00  π.μ. ,  για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των  κατωτέρω θεμάτων:

  1. Εκλογή για την ανάδειξη Μελών του Αδελφάτου Αγαθοεργού Ιδρύματος «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
  2. Εκλογή για την ανάδειξη Μελών του Αδελφάτου Αγαθοεργού Ιδρύματος «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».