Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών που έγιναν την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε τηνΔευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του και ομόφωνη απόφαση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

  • Πρόεδρος: Νικόλαος Ολύμπιος
  • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Πέτρου
  • Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μπατάς
  • Ταμίας: Σπυρίδων Καπέλος
  • Μέλος: Αλέξανδρος Μυρίλας
  • Μέλος: Χριστίνα Λούβρου
  • Μέλος: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος