Στην Αθήνα βρίσκονται οι Δήμαρχοι Βορρά Γιώργος Μαχειμάρης και Νότου Κώστας Λέσσης όπου είχαν ενημέρωση όσον αφορά την διαδικασία της μεταφοράς των απορριμμάτων από τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Γραφάκο.

Αξιζει να σημειώσουμε ωστόσο ότι η θέση και των δυο Δημάρχων έχει εκφραστεί δημόσια όπως επίσης και η ανησυχία τους.

Ο κ. Μαχειμάρης παρουσίασε πρόσφατα μελέτη με διαφορετικές διπλάσιες τιμές από αυτές που τονίζει το Υπουργείο, ενώ ο κ. Λέσσης έχει επισημάνει σε όλους τους τόνους ότι δεν κάνει καμία συζήτηση εάν πρώτα δεν απομακρυνθούν τα δέματα από τον ΧΥΤ Λευκίμμης.