Σήμερα 9 Οκτωβρίου γιορτάζουν: Αβραάμ, Αβραμία, Λωτ, Λοτ.