Σήμερα 9 Ιουλίου γιορτάζει: Παγκράτιος, Παγκρατία.