Σήμερα 8 Οκτωβρίου γιορτάζουν: Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ.