Σήμερα 8 Απριλίου η εκκλησία τιμά: των Αποστόλων Αγάβου Ασυγκρίτου Ερμού Ηρωδίωνος Ρούφου και Φλέγοντος, Κελεστίνου Πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Παυσιλύπου.

Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.