Σήμερα 7 Δεκεμβρίου γιορτάζει: Αμβρόσιος, Αμβρόσης, Αμβροσία.