Σήμερα 6 Οκτωβρίου γιορτάζουν: Θωμάς, Θωμαή, Ερωτηίς, Ερωτηίδα.