Σήμερα 5 Φεβρουαρίου γιορτάζουν: Αγαθή, Αγαθούλα, Αγαθώ, Αγαθία, Αγαθίτσα.