Σήμερα 5 Απριλίου 2019 γιορτάζουν: Αργυρώ, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα.