Σήμερα 4 Μαρτίου γιορτάζουν: ο Γεράσιμος, η Γερασιμούλα,που γιορτάζουν και στις 16 Αυγούστου (Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού), όπως και στις 20 Οκτωβρίου (Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία).