Σήμερα 3 Δεκεμβρίου γιορτάζουν: Γλυκέριος, Γλυκερός.