Σήμερα 3 Αυγούστου γιορτάζουν: Ολύμπιος, Σαλώμη, Σαλώμα.