Σήμερα 3 Απριλίου 2019 γιορτάζουν: ο Ιλλύριος, Λύρος, Ιλλυρία, Λύρα.