Σήμερα 28 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος.