Σήμερα Τρίτη 26 Μαρτίου γιορτάζουν οι: Πούλιος, Συλάς, Σύλος, Σύλα, Σύλια, Σύλη.