Σήμερα 25 Φεβρουαρίου γιορτάζουν: Ρήγας, Ρηγίνα (Ρεγίνα), Ταράσιο, Ταρασία.

Ο Άγιος Ρηγίνος, του οποίου η μνήμη τιμάται σήμερα, προστατεύει τους ανθρώπους από την ελονοσία και βοηθά όσους πάσχουν από επιληψία.