Σήμερα 20 Απριλίου 2019 γιορτάζουν: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος, Λάζαρος, Λάζος.