Σήμερα 1η Δεκεμβρίου γιορτάζουν: Ναούμ, Ναούμα, Φιλάρετος, Φιλαρέτη.