Σήμερα 19 Ιουλίου γιορτάζουνΓαρυφαλλιά, Γαριφαλιά, Διός, Δίας, Μακρίνα.