Σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2019 γιορτάζει: η Φιλοθέη, Φιλοθέα, Φιλοθεούλα, Φιλόθεος.