Σήμερα 19 Απριλίου 2019 γιορτάζουν: Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ.