Σήμερα 18 Νοεμβρίου γιορτάζουν: Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα.