Σήμερα 18 Φεβρουαρίου η εκκλησία τιμά: Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης, Άγιοι Λέων και Παρηγόριος οι Μάρτυρες οι εν Πατάροις της Λυκίας Αθλήσαντες, Όσιος Αγαπητός ο Ομολογητής και θαυματουργός Επίσκοπος Συναού, Άγιοι Αγρίππας, Βικτωρίνος, Δωρόθεος και Θεόδουλος, Άγιος Πιούλιος, Όσιος Κοσμάς του Γιαχρόμ, Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Γεωργίας

Σήμερα γιορτάζουν οι: Αγαπητός, Λέων.