Σήμερα 17 Ιουνίου γιορτάζουν: Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος, Μαήλης, Μαήλος, Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη, Τριάδα, Τριάς, Κορίνος, Κόρη, Κορίνα.