Σήμερα 16 Ιουνίου γιορτάζουν: Μνημόνιος, Τύχων, Τίχων.