Σήμερα 16 Απριλίου 2019 γιορτάζουν: Γαληνός, Γαλήνη, Νίκη ,Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία, Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη.