Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν: Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσαρία, Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα.