Σήμερα 15 Οκτωβρίου γιορτάζουν: Λουκιανός, Λουκιανή.