Σήμερα 15 Νοεμβρίου η εκκλησία τιμά τους Αγίους Γουρία, Σαμωνά και Άβιβο.