Σήμερα 15 Απριλίου 2019 γιορτάζουν: Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ, Λεωνιδία, Κρήσκης.